aparát

Slovník cudzích slov

prístroj, zariadenie; sústava prístrojov alebo pomôcok; orgány, inštitúcie alebo organizácie; orgány verejnej správy
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/aparát

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) aparát
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) aparáta
3. D:Datív (komu? čomu?) aparátu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) aparát
5. L:Lokál (o kom? o čom?) aparáte
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) aparátom
Plurál (mn. č.)
aparáty
aparátov
aparátom
aparáty
aparátoch
aparátmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

spojenectvo medzi štátmi

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

sebarealizácia petechia promptne bohéma multiprogramovanie st茅la inundácia čubrica parametritis tardo inštinkt