apatia

Slovník cudzích slov

nezáujem, ľahostajnosť, nečinnosť, oslabenie reakcií voči prichádzajúcim podnetom
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/apatia

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) apatia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) apatie
3. D:Datív (komu? čomu?) apatii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) apatiu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) apatii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) apatiou
Plurál (mn. č.)
apatie
apati
apatiiam
apatie
apatiiach
apatiami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

rýchly posol; rozostavný beh v ľahkej atletike, kde pretekári pretekajú jeden po druhom na vymedzenom úseku; beh alebo jazda podobná rozostavnému behu so slávnostným posolstvom a pod.;

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hist(i)ometria amarylka fisura erudovan kontajnment kolorit montanus ulceromembranosus p.r sforzato anglofónny