apatia

Slovník cudzích slov

nezáujem, ľahostajnosť, nečinnosť, oslabenie reakcií voči prichádzajúcim podnetom
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/apatia

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) apatia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) apatie
3. D:Datív (komu? čomu?) apatii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) apatiu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) apatii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) apatiou
Plurál (mn. č.)
apatie
apati
apatiiam
apatie
apatiiach
apatiami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

prenášanie kresby pretlačou na litografický kameň, grafická technika

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

bengoro dalmatínec transverzála akrochordit korpor euglycaemia filiálka chaumes monokultúra tórium spolupatriÄ nosÅ¥