aproximácia

Slovník cudzích slov

približnosť, priblíženie napr. právnych systémov krajín vstupujúcich do EÚ; v matematike nahradenie čísla vhodným blízkym číslom
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) aproximácia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) aproximácie
3. D:Datív (komu? čomu?) aproximácii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) aproximáciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) aproximácii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) aproximáciou
Plurál (mn. č.)
aproximácie
aproximáci
aproximáciiam
aproximácie
aproximáciiach
aproximáciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

zmes voľných nasýtených mastných kyselín, najmä kyseliny palmitovej a stearovej, surovina na výrobu mydiel, sviečok a pod.

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

orthodiagramma, substituens tiraz polytechnika fibrilla beati posidentes cheilophagia mánia stepper sedimentatio contusio