aproximácia

Slovník cudzích slov

približnosť, priblíženie napr. právnych systémov krajín vstupujúcich do EÚ; v matematike nahradenie čísla vhodným blízkym číslom
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) aproximácia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) aproximácie
3. D:Datív (komu? čomu?) aproximácii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) aproximáciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) aproximácii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) aproximáciou
Plurál (mn. č.)
aproximácie
aproximáci
aproximáciiam
aproximácie
aproximáciiach
aproximáciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

vzťah výrazu k denotátu, teda k tomu, čo označuje

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

toner thrombophlebitis sepulcrum réaumurova stupnica paulum hypoderma trapezoides xylóza nonagesimus intervertebr谩lna spondylarthr贸za gemmalis