arózia

Slovník cudzích slov

akceptovanie obligácií alebo ich zmeny
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/arózia

Časté chyby


viera v tajomný, božský nadprirodzený svet; viera v „zjavenie“ a v možnosť ľudského splynutia s bohom mýtický - bájoslovný, dávnoveký, vybájený

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

azyl reg gogoľ absolútorium osteopenia hypomania (submania) elitárny narcis aranžér validný údaj praktiky premorbidný