arózia

Slovník cudzích slov

akceptovanie obligácií alebo ich zmeny
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/arózia

Časté chyby


náuka o Mesiaci, jeho tvare, pohybe, vnútornej stavbe a jeho pozorovaní

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kompaktibilny thermoresistentia urobilinaemia explorer akropetalne epitelizácia melanoplakia neutral铆no lukrat myelencafalè´¸n astrobiológia