arabinosum

Slovník cudzích slov

arabinóza, cukor pripravený z arabskej gumy
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


povesť; ústne šírená správa; neoverená správa

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

demitus bacilofóbia krucialny krucialny krucialny masticatio botryoides izohaliny osteoblastoma phaenotypus spermiogram