archechempe

Slovník cudzích slov

Časté chyby


nezmyselné vykonávanie určitých pohybov, ktorým sa postihnutý nemôže ubrániť

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

tempe albuminát imúnny antioxidanty infertilný micromelia trtkat cob fototerapia lumbálna punkcia autofecundatio