archeografia

Slovník cudzích slov

prepisovanie starých písomností a ich vydávanie; náuka o vydávaní historických prameňov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


siričitany

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

peoralne marginálne thymoma, thymocytoma tambura adapt谩tor nomenklatúra myelasthenia infratentori谩lne imám gý extra legem