aritmetika

Slovník cudzích slov

časť matematiky zaoberajúca sa vzťahmi medzi číslami, náuka o číslach
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) aritmetika
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) aritmetiky
3. D:Datív (komu? čomu?) aritmetike
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) aritmetiku
5. L:Lokál (o kom? o čom?) aritmetike
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) aritmetikou
Plurál (mn. č.)
aritmetiky
aritmetik
aritmetikám
aritmetiky
aritmetikách
aritmetikami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

zápis do matriky, na vysokej škole a pod.

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

fotosynt茅za anymozita podcenovanie ligácia nekontabilni nekrotizovat spondylofyty antiseminista supútnik frazeologizmi pregnatný