aritmomantia

Slovník cudzích slov

predpovedanie budúcnosti podľa čísel
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


odkvapový žľab antických chrámov, z toho odvodený architektonický prvok ukončujúci okraj stavby; spodná vrstva zemského obalu s prevahou kremíka (Si) a horčíka (Ma)

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

tibia situačný humor kundaliní kancelár orthodiagraphia ido zebroid enteropathicus siholiÅ¥ tacet epitendineum, epitenonium