arivizmus

Slovník cudzích slov

povýšenectvo, prehnaná snaha o vyniknutie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


malý prenosný seizmograf

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

fyzimonia arthroonychodysplasia geotrichosis homofób angiopathia neguje sex ecetera fyrialka aucajder zlomená ruka