ars nova

Slovník cudzích slov

obdobie vývoja európskej hudby v 14. a 15. storočí
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/ars nova

Časté chyby


zápal kostí

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

coxotomia pseudoleucaemicus ex(s)tasis lucerna tragus sacropromontorium synkréza flyš adipozita terra habilitatis skauting