asertivit

Slovník cudzích slov

Časté chyby


ústredné riadenie prevádzky závodu alebo zariadenia

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

matroš generiká demobilizácia čajočka parazitofóbia hypotermia endotrachealis galizácia kompenzácia hydrofobizovan exterminácia