asertivitách

Slovník cudzích slov

Časté chyby


1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

perilymphaticus preafektovany alkalita furiant gonalgia l.sin. aet crurus gejša afrázia armovať slide obligácia meningeÃx83/x83Ãx82¡lny