asertivitami

Slovník cudzích slov

Časté chyby


taliansky tvrdý syr ementálskeho typu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

transmeabilis sociabilita haematemesis anhormonia pelvirectalis izoechogenny uzol stokovanie oxycefália sex kaufen rugitus