asertivite

Slovník cudzích slov

Časté chyby


francúzsky slečna, oslovenie nevydatej ženy

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

resectionem catharsis mánia/ anarchista bozón predikt scrupulositas nanosomia monarchia dranžírovať adverbializácia