asertivitu

Slovník cudzích slov

Časté chyby


keď určitá osoba je autorom svojho diela

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

steatorea ru saprogénny ventrolisthéza humbug doxa kučeravé myšlienky pyrex patrimónium duna ageizmus