asertivity

Slovník cudzích slov

Časté chyby


chirurgické vybratie apendixu, slepého čreva

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

chabrusák ortostáza hýriť meliorácie zdecimovaný 煤plavice škvarobeton diametrálny inveterovaný klérus polys茅mia