asertivity

Slovník cudzích slov

Časté chyby


hladiaci, žehliaci alebo lisovací stroj

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

tu synthesis ahistorický stationarius globulinuria nekonzistentné priskyrica vavrín promiskuidna normochromna epimorfizmus