asertivity

Slovník cudzích slov

Časté chyby


vlastnosť organizmov živiacich sa hnijúcimi látkami

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

definícia ferrum oniománia eluovať syntéza replantatio ortogen茅za brum impetigo torax silikatóza