asertorický

Slovník cudzích slov

tvrdiaci, istiaci, uisťujúci, presadzujúci
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Prídavné meno, vzor pekný
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

dovedenie stavby do úrovne strechy; stuhami vyzdobený stromček pripevnený na krov pri tejto príležitosti; hrubé dokončenie pracovnej úlohy

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

šaperon axomia kontinuálne multiformnÃx83½ cholagiocholecystografia polyscelia hydrokortison tárkony szlovákul genocída angioma tonsillolithos