asfalt

Slovník cudzích slov

prírodná alebo syntetická živica hnedočiernej alebo čiernej farby, prírodný alebo sekundárny bitúmen, ktorým sa asfaltujú vozovky a vyrábajú sa z neho izolačné materiály
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/asfalt

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) asfalt
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) asfalta
3. D:Datív (komu? čomu?) asfaltu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) asfalt
5. L:Lokál (o kom? o čom?) asfalte
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) asfaltom
Plurál (mn. č.)
asfalty
asfaltov
asfaltom
asfalty
asfaltoch
asfaltmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

pohyb organizmov vplyvom zmien intenzity svetla

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

polyembryonia grafikon ctižiadostivosť faximilia per procura foayé alkán kurto谩zia round-table sextilión columbia