asfaltmi

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/asfaltmi

Časté chyby


štiepenie škrobu pôsobením enzýmov na glukózu, dextríny alebo maltózu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

asepticus organogenetický hemipagus apareunia revised ozonosf promntnu meliorácia deprimovanosť konvertipl谩n s pravdou Ä alej