asfaltom

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/asfaltom

Časté chyby


súčasť stomatológie, ktorá sa zaoberá liečbou ústnych tkanív

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

precedenstvo sylaby svámà rhinalgia myotonometrum deklamácia analógová sieť štandardizovaný metrofil kovenant irituješ