asfyxia

Slovník cudzích slov

nedostatočné dýchanie, dusenie sa
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/asfyxia

Časté chyby


slávnostné udelenie vysokoškolskej hodnosti; slávnostné ukončenie štúdia na vysokej škole alebo univerzite

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

arthroticke zmeny so z煤啪enim floridn átman palatorrhaphia globulinuria desoleatus floridn aortopathia átman stranguria bizarnÃx83/x83Ãx82½