asignatár

Slovník cudzích slov

osoba, ktorú asignant splnomocnil na prevzatie plnenia u tretej osoby
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


antičastica vo vzťahu k neutrínu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

subboreál ringľa ringľa basman neopallialis konzistentn脙漏 hypokriticky hypokriticky responzívny bengoro bengoro