asynapsis

Slovník cudzích slov

asynapsa, nespojenie homológnych chromozómov pri meiotickém delení, vylúčenie kontaktného spojenia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


v islame čistota získaná rituálnym umytím pred modlitbou

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

auxocardia holport acetaldehyd infalibilný palatophonia kryptofašista paraperceptio sol铆dny blastomatosis potius thrombocytus