atitúda

Slovník cudzích slov

držanie tela, postoj; vzťah, názor; baletný postoj na jednej nohe so zanožením druhej nohy ohnutej v kolene
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/atitúda

Časté chyby


bojovný, bojachtivý; bojový, bojujúci

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

sanabilis urachalis pentén evanjelikè°©l reminiscencie kumiuči kvadrát razancia cytol媒za irónia hebephrenia