atraumaticus

Slovník cudzích slov

atraumatický, nespôsobujúci poranenie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


náuka o človeku, o pôvode, vývoji a zákonitostiach fyzických zmien človeka, o vývoji ľudských plemien; výskum postavenia človeka vo svete; výskum malých, uzavretých systémov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

privil colocolicus hydromyelocele, hydromyelokele agnoskácia elokovan媒 cislunárny otoneuralgia dysplasia homochr贸nia chloraminácia brunet