atrium

Slovník cudzích slov

nádvorie pred starokresťanskou bazilikou; vnútorný dvor budovy; oddychový priestor vo vnútrajšku budovy skrášlený zeleňou a fontánkami; srdcová predsieň
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

átrium, predsieň, sieň
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/atrium

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) atriuo
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) atriua
3. D:Datív (komu? čomu?) atriuu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) atriuo
5. L:Lokál (o kom? o čom?) atriue
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) atriuom
Plurál (mn. č.)
atriuá
atriu
atriuám
atriuá
atriuách
atriuami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

kráľ, panovník

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

homonynum čmýriť sa bivalentný bibliol贸gia atetoidný fréza džob, job polysaccharidum interioriz virálny explodovaÅ¥