authenticus

Slovník cudzích slov

autentický, pôvodný, spoľahlivý, hodnoverný
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


pomer počtu chorých osôb k počtu obyvateľov; chorobnosť

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

panamera dril hypertensinum torogummit stokovať hat reciprocne substitu膷ny tovar brucella cetus heteronómia