autogónia

Slovník cudzích slov

teória o vzniku života chemickou evolúciou, evolučná abiogenéza
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


namierený proti sociálnym a spoločenským potrebám, protispoločenský

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

pertraktovaný rádiolýza ringla lister perakútny ostináto ethylismus folikul australopitek leucocytopo(i)esis aklama膷ne