autogónia

Slovník cudzích slov

teória o vzniku života chemickou evolúciou, evolučná abiogenéza
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


vnútorný, majúci vnútornú príčinu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

grota, grotta cinemaskop inciop batyè°©l expondov谩no cytopathologia orloj gonalgia l sin kryokomora improvizacia primáš