azeotropia

Slovník cudzích slov

jav založený na tvorbe zmesi niekoľkých komponentov s určitým bodom varu, z ktorej nie je možné oddeliť zložku normálnou destiláciou
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


prvá časť zložených slov s významom koreň

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

lh propulzia opiatum galéa torický filamentum topor n litotes vínna pivnica potamoplanktón