bacillaris

Slovník cudzích slov

bacilárna, týkajúca sa bacilu, vyvolaná bacilmi
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby

bacillarys, bacyllarys, bacyllaris,

uložiť, dať do úschovy

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

myoglobinum kontaminácia adiponekróza metrofil pisoár apatia panhel laktologia bezemšon pulóver minister