bacillaris

Slovník cudzích slov

bacilárna, týkajúca sa bacilu, vyvolaná bacilmi
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


rast organizmu prikladaním nových vrstiev ku starším, gramatický prístavok

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kauzálna atribúcia deminutus sekularizácia dispergovateľný interkulturalita odeon halma bartrovať papulosus sfalerit recenter