bankovníctvo

Slovník cudzích slov

sústava bánk
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) bankovníctvo
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) bankovníctva
3. D:Datív (komu? čomu?) bankovníctvu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) bankovníctvo
5. L:Lokál (o kom? o čom?) bankovníctve
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) bankovníctvom
Plurál (mn. č.)
bankovníctvá
bankovníctv
bankovníctvám
bankovníctvá
bankovníctvách
bankovníctvami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

choroba rastlín, zvierat a ľudí spôsobená parazitickým hubami a plesňami

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

synkréza flyš adipozita terra habilitatis skauting morituri howgh depuračný magnetick谩 devi谩cia interlobarna fiÅ¡izmus