bankovníctvo

Slovník cudzích slov

sústava bánk
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) bankovníctvo
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) bankovníctva
3. D:Datív (komu? čomu?) bankovníctvu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) bankovníctvo
5. L:Lokál (o kom? o čom?) bankovníctve
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) bankovníctvom
Plurál (mn. č.)
bankovníctvá
bankovníctv
bankovníctvám
bankovníctvá
bankovníctvách
bankovníctvami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

svadobný, sobášny

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ophidismus postgraduálne štúdium otruby meliorat铆vum inhibuje uvolňovanie glukózy z epispadia collodium penitis motorika inven膷nos钮 sprocesovať