bar

Slovník cudzích slov

nočný zábavný podnik; zvýšený pult na podávanie nápojov; skrinka s alkoholickými nápojmi; staršia fyzikálna jednotka tlaku
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/bar

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) bar
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) bara
3. D:Datív (komu? čomu?) baru
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) bar
5. L:Lokál (o kom? o čom?) bare
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) barom
Plurál (mn. č.)
bary
barov
barom
bary
baroch
barmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

vyradenie, vylúčenie, odstavenie, odstránenie; postupné vylučovanie neznámej z rovnice

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

refektár, refektórium biometrika sifon florbal valuácia autotransfúzia euthýmny enzymoterapia apinealismus spikulovitý alp