barón

Slovník cudzích slov

príslušník najnižšieho stupňa vyššej šľachty
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/barón

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) barón
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) baróna
3. D:Datív (komu? čomu?) barónu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) barón
5. L:Lokál (o kom? o čom?) baróne
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) barónom
Plurál (mn. č.)
baróny
barónov
barónom
baróny
barónoch
barónmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

osoba vybraná pre meno, nevystupujúca samostatne; pomocník pri zememeračských prácach v teréne

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

serpent soporosus objektív aerosalón dekubitus obsesný okluzor neur贸za degorzáž chloraemia erytro