baryt

Slovník cudzích slov

síran bárnatý, ťažký nerast
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/baryt

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) baryt
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) baryta
3. D:Datív (komu? čomu?) barytu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) baryt
5. L:Lokál (o kom? o čom?) baryte
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) barytom
Plurál (mn. č.)
baryty
barytov
barytom
baryty
barytoch
barytmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

dotazník

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

distichon alexandrijská škola hadróm 谩re拧tova钮 traumatizácia ecetera demitus apotéka parahepatitis roÅ¡ambo nullisomia