betón

Slovník cudzích slov

stavivo z kameniva, cementu, vody a iných prísad, po stuhnutí tvrdé a stále
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/betón

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) betón
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) betóna
3. D:Datív (komu? čomu?) betónu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) betón
5. L:Lokál (o kom? o čom?) betóne
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) betónom
Plurál (mn. č.)
betóny
betónov
betónom
betóny
betónoch
betónmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

repetitivny kontajner klimatický spermatozoon asepticus organogenetický hemipagus apareunia revised ozonosf promntnu