betón

Slovník cudzích slov

stavivo z kameniva, cementu, vody a iných prísad, po stuhnutí tvrdé a stále
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/betón

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) betón
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) betóna
3. D:Datív (komu? čomu?) betónu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) betón
5. L:Lokál (o kom? o čom?) betóne
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) betónom
Plurál (mn. č.)
betóny
betónov
betónom
betóny
betónoch
betónmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

jedlo z nadrobno pokrájaného pečeného alebo duseného mäsa so šťavou alebo zelenina s hustou omáčkou

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

synonima onychoclasis lokalizácia kond贸m gastroduodenotomia automatismus pronktný exklusive glossectomia bicyklebal štuka