biatlon

Slovník cudzích slov

lyžiarska disciplína, ktorú tvorí beh na lyžiach a streľba na terč
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/biatlon

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) biatlon
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) biatlona
3. D:Datív (komu? čomu?) biatlonu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) biatlon
5. L:Lokál (o kom? o čom?) biatlone
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) biatlonom
Plurál (mn. č.)
biatlony
biatlonov
biatlonom
biatlony
biatlonoch
biatlonmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

priehľadný drahokam, ohnivočervená odroda korundu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hyperaesthesia splenocele subik relaxatio atrahovanie asket schýza byť z lacného kraja nefrídium sciofilný esophagismus