biblia

Slovník cudzích slov

Písmo sväté; súbor posvätných spisov judaizmu (Starý zákon) a kresťanstva (Nový zákon); osoba alebo vec, ktorá je pre niekoho absolútnou autoritou; v prenesenom zmysle hrubá kniha
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/biblia

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) biblia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) biblie
3. D:Datív (komu? čomu?) biblii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) bibliu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) biblii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) bibliou
Plurál (mn. č.)
biblie
bibli
bibliiam
biblie
bibliiach
bibliami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

továreň vyrábajúca automobily

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

tule艌 mokrocytóza konÅ¡el angiostaxis eutÃx83Æx92Ãx82Æx92Ãx83âx80x9aÃx82³nia dos defek matrimonialny tamponatio prolyferácia veterán