biblia

Slovník cudzích slov

Písmo sväté; súbor posvätných spisov judaizmu (Starý zákon) a kresťanstva (Nový zákon); osoba alebo vec, ktorá je pre niekoho absolútnou autoritou; v prenesenom zmysle hrubá kniha
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/biblia

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) biblia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) biblie
3. D:Datív (komu? čomu?) biblii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) bibliu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) biblii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) bibliou
Plurál (mn. č.)
biblie
bibli
bibliiam
biblie
bibliiach
bibliami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

strategický z hľadiska zemepisnej polohy

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kalcifikát kola híkať pomológ hysteroskop skrofulóza potikali potencionálny juvenilné pramene subinka zajac