billboard

Slovník cudzích slov

veľká reklamná plocha, napr. na stene budovy, na špeciálnej konštrukcii a pod.
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) billboard
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) billboarda
3. D:Datív (komu? čomu?) billboardu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) billboard
5. L:Lokál (o kom? o čom?) billboarde
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) billboardom
Plurál (mn. č.)
billboardy
billboardov
billboardom
billboardy
billboardoch
billboardmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

zostavovanie algoritmov na riešenie konkrétnych úloh

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

lithonephritis prot kvadrant akryl dobre paletizácia voayer postcostalis neguje orthodiametria akuzatív