bimetal

Slovník cudzích slov

dvojkov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/bimetal

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) bimetal
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) bimetala
3. D:Datív (komu? čomu?) bimetalu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) bimetal
5. L:Lokál (o kom? o čom?) bimetale
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) bimetalom
Plurál (mn. č.)
bimetaly
bimetalov
bimetalom
bimetaly
bimetaloch
bimetalmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

spomienka, spomienkový predmet

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

proteinorrhoea kontumacia nimfo distendovaný anorganický geriatria preexponovan媒 let mutagén degustatio lymfosarkóm