biocíd

Slovník cudzích slov

chemická látka používaná proti škodcom
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/biocíd

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) biocíd
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) biocída
3. D:Datív (komu? čomu?) biocídu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) biocíd
5. L:Lokál (o kom? o čom?) biocíde
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) biocídom
Plurál (mn. č.)
biocídy
biocídov
biocídom
biocídy
biocídoch
biocídmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

štvrté štádium syfilisu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

depistaz ibištek circum dederum panamera retrovírus paraproteinuria fissura baseoes ossis metatarsalis becherovka lobélia hysterovaginoenterocele heliotrop