bipedia

Slovník cudzích slov

pohyb po dvoch zadných, panvových končatinách
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/bipedia

Časté chyby


z latinského res publica, vec verejná; štátne zriadenie, ktorého predstavitelia sú volení na určitú ústavou určenú dobu, štát je založený na zastupiteľskej demokracii

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

depistaz ibištek circum dederum panamera retrovírus paraproteinuria fissura baseoes ossis metatarsalis becherovka lobélia hysterovaginoenterocele heliotrop