bluzón

Slovník cudzích slov

športová bunda zakončená pásom alebo pruhom pleteniny
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/bluzón

Časté chyby


náuka o chemickom zložení nebeských telies

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

panamera retrovírus paraproteinuria fissura baseoes ossis metatarsalis becherovka lobélia hysterovaginoenterocele heliotrop deregulácia myóza revocatio