bobu

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/bobu

Časté chyby


uzáver horského ľadovcového kotla; hostina po pohrebe na pamiatku zosnulého

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

reductivus praecordialis korof resekát hatéria bulímia arthroticke zmeny so z脙潞脜戮enim erytroblastóza oligogalactia gruppensex anylinky