bore

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/bore

Časté chyby


spotreba spotrebných predmetov na uspokojenie potrieb; v právnictve obsiahnutie jedného trestného činu v inom

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

panhel empíria reprofilova钮 rozvážna genitovesicalis dilatovaný pažerék biformis bioprodukt catecholaminum supozícia placebo efekt