brekcia

Slovník cudzích slov

zlepenec usadenej horniny s ostrohrannými úlomkami hornín spojenými tmelom
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/brekcia

Časté chyby


časté močenie v noci

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

pasus pseudomyopia fragilita kvázipeniaze talasografia únia metrosexuál antikrist kobera thrombopathia pupillaris