brigant

Slovník cudzích slov

darebák, lupič, lúpežník, vyvrheľ
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/brigant

Časté chyby


informačná jednotka zložená z dvoch bitov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kinetograf korpulencia hudobný promotér olfactometria cytodiagnosis koťuha nekoncepčný izokorické zrenice dispositio vzácny proctocystoplastica