capriccio

Slovník cudzích slov

hudobná skladba rozmarného obsahu; hravý alebo groteskný námet v grafike alebo maľbe
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) capriccio
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) capriccia
3. D:Datív (komu? čomu?) capricciu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) capriccio
5. L:Lokál (o kom? o čom?) capriccie
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) capricciom
Plurál (mn. č.)
capricciá
capricci
capricciám
capricciá
capricciách
capricciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

biblické označenie chaosu pred stvorením sveta

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

introspektivyta litotómia valuta proctorrhaphia svetácky velkosvetsky redintegratio deklarovť civilizmus oÅ¡kieraÅ¥ prekogn web