cardiogramma

Slovník cudzích slov

kardiogram, grafický záznam činnosti srdca
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


prvá časť zložených slov s významom mimo, zvonku

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

deÅ¡truktívny lacrimozita lacrimozita biénium hypografia Ä eka alaband铆n auxanometer detector cystick脙隆 fibr脙鲁za chiastolit