cardiosedativus

Slovník cudzích slov

kardiosedatívny, ukľudňujúci činnosť srdca
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


samovrava; dlhší prejav jedného človeka

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

infaltivne prokrastinácia paries tarsotibialis sol铆dny rétorika pyoptysis golgotský pyohaemothorax labyrintída cymbídium